05/04/2018

KHOẢNG TRỜI BÌNH YÊN


Đừng để người ta cuốn bạn vào cơn bão của họ. Mà hãy lôi họ vào khoảng trời bình yên của bạn.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội