03/08/2018

NHƯ CỎ CÂY


Những gì thật có một sức hút lạ kì. Tự nhiên và trọn vẹn. Nhưng sức hút ấy lại truyền sức mạnh và để cho người khác được tự do là chính mình. 

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội