04/04/2018

"HOA HỒNG KHÔNG NỞ MỘT CÁCH DỐI GIAN"


Người ta có thể phản bác lời nói của bạn chứ không thể phản bác đức hạnh bạn thể hiện trong hành động.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội