30/11/2014

ĐƠN GIẢN HÓA


Đơn giản hóa là lược bỏ những thứ rườm rà để những thứ quan trọng nhất lên tiếng.
(Sử dụng ảnh của Bahman Farzad)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội