05/01/2016

QUÁ TẢI Ư?

        
Phù, giải pháp là đây:
* Cẩn thận xem xét lại mọi việc.
* Chuyển từ “Tôi bị quá tải” sang “Tôi đang có nhiều việc cần làm”.
* Ưu tiên những việc cần. Rồi chia nhiệm vụ thành từng bước nhỏ.
* Giữ bình tĩnh, đơn giản hóa mọi việc và bắt đầu thực hiện.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cảm giác hoàn tất sẽ đẩy lùi cảm giác quá tải.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội