04/01/2016

NGỪNG HUYÊN THUYÊN VÀ BẮT ĐẦU GIAO TIẾP


Nói quá nhiều chỉ tổ vắt kiệt sức lực của bản thân và người khác. Mọi người cũng thấy chán và không còn muốn nghe nữa. Trong khi người khác nói, ta nên:
* Ngừng huyên thuyên trong tâm trí.
* Hạn chế ngắt lời
* Chú tâm hoàn toàn và lắng nghe.


Tags: GIAO TIẾP, LẮNG NGHE, GIAO TIEP, LANG NGHE, CÁCH GIAO TIẾP, GIAO TIẾP TỐT, HỌC CÁCH GIAO TIẾP, KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ, CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội