04/09/2015

THANH THẢN


Sự thanh thản giúp bạn nhận lấy trách nhiệm mà không đổ lỗi và buông bỏ mà không từ bỏ.
(Sử dụng ảnh của Barbara Firth)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội