05/09/2015

HƯỚNG NỘI

Tất cả mọi thứ đều diễn ra tự nhiên, đúng như nó cần phải thế. Nếu có điều gì ta nên thay đổi ở bản thân thì hãy cứ làm một cách kiên nhẫn và yêu thương, nhẹ nhàng và quyết tâm.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội