03/09/2015

BAO DUNG ĐỘ LƯỢNG

Nếu ta nhận ra mỗi người đều độc đáo với một phần vai độc đáo trong cuộc đời này thì ta sẽ dễ dàng bao dung hơn.
(Sử dụng ảnh của Geninne D. Zlatkis)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội