10/07/2015

RẮC RỐI, CẬU LẠI ĐẾN RỒI!


RẮC RỐI, CẬU LẠI ĐẾN RỒI!
Càng nghĩ về rắc rối thì rắc rối càng trở nên nghiêm trọng. Cái chính là nhận ra gốc rễ vấn đề. Sự nhận ra này tự động giải phóng ta khỏi rắc rối.

(Sử dụng ảnh của Frits Ahlefeldt)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội