09/07/2015

"ĐẦU TƯ CHO MỐI QUAN HỆ"


"ĐẦU TƯ CHO MỐI QUAN HỆ" - www.InnerSpaceHn.vn
Mối quan hệ đầu tiên là mối quan hệ với chính mình. Nếu mối quan hệ này tốt đẹp hay trục trặc thì nó cũng hiện rõ trong mối quan hệ với người khác. Nếu bên trong thiếu thốn thì ta sẽ đòi hỏi ở người khác. Còn nếu bên trong đầy ắp và mãn nguyện thì ta tự nhiên cho đi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội