04/06/2024

THAY ĐỔI

Tôi không nhìn vào người khác để trách móc hay so sánh. Tôi nhìn vào bản thân để nhận ra và thay đổi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội