29/03/2023

TÍCH CỰC

Bạn nhận ra cơ hội và nhìn thấy ích lợi dù nhỏ nhất trong mọi khó khăn. Thái độ tích cực của bạn biến mọi chuyện xảy ra hôm nay đều tốt và chuyện xảy ra ngày mai còn tốt hơn.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội