28/03/2023

ĐỘNG LỰC


Bạn thay đổi vì có tiếng gọi trong lòng "Mình còn có thể tốt hơn nữa".
Bạn thinh lặng vì có tiếng gọi trong lòng "Còn điều gì sâu sắc hơn mà mình cần khám phá".
Và bạn nhẹ nhàng, kiên cường băng qua thử thách.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội