30/03/2023

CHẤP NHẬN

Chấp nhận một cách vô điều kiện giúp người ta dễ dàng cởi bỏ lớp mặt nạ và thấy thoải mái dễ chịu. Sự an toàn vì được chấp nhận mở ra một không gian tự do gọi mời để là chính mình và bộc lộ những gì tốt đẹp nhất.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội