19/07/2022

KHIÊM NHƯỜNG VÀ SÁNG TẠO

"Cái tôi" giữ tôi ở nguyên trong chiếc hộp suy nghĩ "Tôi mới đúng. Việc nên thế này." Và thế là tôi chẳng nghĩ rộng nghĩ sâu hơn, chỉ bó buộc trong chiếc hộp cũ.

Khi tôi khiêm nhường, tôi tĩnh lặng tìm kiếm và cởi mở trước các ý tưởng. Tôi ra khỏi chiếc hộp và sáng tạo. 


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội