20/07/2022

NGHĨ KHÁC ĐI

Trước khi cho rằng "Không thể", liệu tôi có thể dừng lại, quan sát và tìm cách dễ hơn để bắt tay làm?

Trước khi mặc định "Người này là thế này", liệu tôi có thể vứt bỏ thành kiến của mình và mở mắt, mở lòng học hỏi từ họ?


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội