18/07/2022

NGÀY BÌNH YÊN

Ngày tôi thôi không còn tìm kiếm những lầm lỗi, những chỗ khó ưa ở người khác cũng là ngày tôi bước gần lại phía Bình yên.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội