05/09/2020

TRƯỞNG THÀNH HƠN


Hôm nay, dù bận bịu đến mấy tôi cũng tìm cho mình một khoảng thời gian riêng, một khung trời riêng để nhìn lại quãng thời gian đã trôi qua trong ngày. Tôi quan sát những lời nói, những hành động và cả tâm trạng của mình khi ấy xem mình có thể làm tốt hơn ở phần nào, có thể làm khác đi không: nhẹ nhàng hơn, tâm lý hơn, lắng nghe kỹ hơn... Và rồi tôi biết mình sẽ thực tập những điều rút ra ấy trong phần thời gian còn lại trong ngày.

Và cứ mỗi lần như vậy, tôi biết mình đang thích nghi và trưởng thành hơn mỗi ngày.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội