07/09/2020

HƯỚNG NỘI

Những ai ở trong thành trì vững chắc của bình an sẽ không khi nào bị ảnh hưởng bởi người khác.

Mỗi ngày một viên gạch, tôi xây dựng bức tường thành bằng việc gói ghém mọi sự mở rộng ồn ào của suy nghĩ lãng phí, suy nghĩ tiêu cực, nhẹ nhàng trở lại với cốt lõi của mọi chuyện. Đó là khi tôi hướng nội, tự xem xét, kiểm tra nội tâm mình.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội