03/04/2018

MẠNH MẼ HIỆU QUẢ


Thách thức sẽ đến, bất ngờ sẽ đến, những trải nghiệm không mong muốn sẽ đến. Trong mọi tình huống, bạn đều hỏi "Tôi có thể học được gì từ đó?" và "Tôi cần thay đổi gì".

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội