02/04/2018

"CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY"


Mỗi ngày tôi đều cảm ơn cuộc đời.
Bởi vì
Tôi tồn tại
Tôi có thể học hỏi
Tôi có thể chuyển hóa
Tôi có thể chia sẻ tình yêu thương.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội