01/03/2018

NHẬN RA VÀ THAY ĐỔILúc nhận ra sự khô khan cũng là lúc ta mời gọi những cảm xúc mới mẻ, sâu sắc.
Lúc nhận ra sự tức giận cũng là lúc ta mời gọi bình an và sáng suốt.
Lúc nhận ra sự căng thẳng cũng là lúc ta bắt đầu bình tâm trở lại và tập trung vào những ưu tiên của cuộc sống.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội