04/05/2017

SỐNG Ở HIỆN TẠI


Cái gì đã qua là đã qua. Thế nên đừng lôi quá khứ vào hiện tại. Hãy nhìn vào sự thay đổi, dù nhỏ nhất.... tin vào sự thay đổi... tạo ra sự thay đổi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội