05/05/2017

XỬ TRÍ VỚI TỔN THƯƠNG


Khi một người bị tổn thương, họ không cần những lời khuyên nhủ. Họ cần những khoảng lặng và bình an để chữa lành. Và rồi họ mới có thể mở lòng học những điều mới.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội