03/05/2017

TẬP TRUNG VÀO CHẤT LƯỢNGNói ít, hiểu nhiều,
Nói nhiều, rối trí.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội