05/01/2017

HÒA HỢP

Khi trái tim đủ yêu, cái đầu đủ hiểu, thái độ trở nên nhiệt tình hăng hái thì bàn tay sẽ hợp tác.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội