06/01/2017

ĐỐI MẶT

Tôi đối mặt với yếu kém hay nhược điểm ở bản thân bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và nhân từ, bởi tôi hiểu có thể có tài năng, đức hạnh hay phẩm chất nào đó cần thời gian, sự dưỡng nuôi và chăm chút để bộc lộ.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội