25/11/2016

NHIỆT TÌNH

Lòng nhiệt tình hăng hái thổi sức sống vào mỗi việc tôi làm, khi càng hăng say tôi thấy mình mở rộng sự hiểu biết và trở nên hoàn thiện.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội