24/11/2016

CHẤP NHẬN SỰ KHÁC BIỆT

Trước khi có thể thay đổi tình huống, tôi sẽ chấp nhận các ý kiến, quan điểm khác biệt. Tâm trí bình an và tĩnh tại giúp  tôi  tìm ra  ý định tích cực trong các ý kiến, quan điểm trái chiều. Với đức tính khiêm nhường và thái độ xây dựng tôi đóng góp ý tưởng nhằm mang tới sự hòa hợp và ích lợi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội