26/11/2016

TẠM BIỆT VÀ XIN CHÀO

Cách tốt nhất để chào tạm biệt lỗi lầm là học ra bài học để thay đổi. Nếu một bản tính hay một lỗi nào đó ta hay mắc phải thì ta hiểu rằng mình đã kết bạn với điều đó khá lâu rồi và cần có một thời gian để bạn cũ ra đi và bạn mới tới. Hôm nay, tôi sẽ viết lá thư nói lời chào tạm biệt với những người bạn: than phiền, lười biếng, buồn bã ...
Tôi hiểu rằng đã đến lúc nên kết thân với bạn mới là tích cực, chăm chỉ, vui vẻ ... và nhiều người bạn tuyệt vời khác.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội