19/08/2015

DỊU DÀNG VỚI BẢN THÂNĐôi khi, tôi phạm sai lầm... không sao cả, nhưng nếu vì sai lầm đó mà rơi mất lòng tự trọng thì mới là nghiêm trọng.
Lắm lúc tôi bị chỉ trích... không sao cả, nhưng nếu vì lời chỉ trích đó mà rơi mất lòng tự trọng thì mới là nghiêm trọng.
Thỉnh thoảng tôi thất bại... không sao cả vì đó là cuộc sống nhưng nếu vì thất bại đó mà rơi mất lòng tự trọng thì mới là nghiêm trọng.
Thế nên, hãy dịu dàng với bản thân và từ từ thay đổi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội