20/08/2015

GÓC NHÌN


Thay vì nhìn còn xa nữa mới đến đích, hãy nhìn xem tôi đã bước được bao nhiêu bước rồi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội