02/07/2015

TRONG SẠCH VÀ MÁT DỊU

TRONG SẠCH VÀ MÁT DỊU

Lòng bình yên phẳng lặng thì lời nói cũng đơn giản nhẹ nhàng.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội