09/02/2015

GIỜ NÀO VIỆC NẤY


Tôi chỉ có thể sống trong hiện tại nên hãy hoàn toàn chú tâm vào những việc mình cần làm.
(Sử dụng ảnh của Frits Ahlefeldt)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội