08/02/2015

CHO ĐI


Nếu ta cho đi những gì mình muốn nhận, dù là sự chấp nhận, tình yêu thương hay sự tôn trọng thì người đầu tiên trải nghiệm chính là ta. Cứ làm đi làm lại thì dần dà ta trở thành chủ nhân, chứ không phải là nô lệ phụ thuộc vào người khác.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội