09/06/2024

“VÌ CÓ CHÚNG EM NÊN TÌNH YÊU BỖNG NHIỀU THÊM”

Cách dạy tốt nhất là dạy bằng yêu thương. Khi trái tim đã hiểu, cái đầu bỗng mở ra.

(Đố bạn câu hát “Vì có chúng em nên tình yêu bỗng nhiều thêm” trích từ bài hát nào và của ai?)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội