08/06/2024

HÀO SẢNG

Suy tưởng mỗi ngày

Khi cho đi 100% và không mong chờ dù 0.1 % vào kết quả, khi ấy tôi lại tràn đầy và trọn vẹn. 

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội