03/05/2024

SOI GƯƠNG

Những người mà tôi gặp gỡ giống như tấm gương để tôi soi mình. Tôi thấy cả những điểm mạnh cùng những điểm yếu. Và tôi chọn bao dung, tôi chọn thay đổi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội