02/05/2024

KHI HẠNH PHÚC LỚN HƠN SỰ CẦU TOÀN


Bạn có thể không là người giỏi nhất, nhưng bạn biết học hỏi và vui thích với những việc mình làm.
Bạn có thể không được lòng tất cả, nhưng bạn yêu thương bản thân và tìm cách thích nghi với người khác.
Bạn có thể mắc lỗi, nhưng bạn nhận ra và thay đổi.
Bởi bạn không bắt mình hoàn hảo ngay bây giờ, mà bạn chỉ cần mình mạnh mẽ hơn, bình an hơn, hạnh phúc hơn mỗi ngày.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội