18/12/2023

BUÔNG


Vì yêu những gì tinh khôi chân thật nên bạn có thể mở lòng tha thứ và từ biệt quá khứ.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội