20/12/2022

ĐỂ THÓI QUEN MAU LỚN

Cách dễ nhất để tạo thói quen mới là bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Năm phút, mười phút, rồi tăng lên nửa giờ. Chúng ta có thêm cảm hứng, động lực và cứ đều đặn như vậy, thói quen sẽ dần thành nếp.  

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội