21/12/2022

"LÀM DÂU TRĂM HỌ"

Nếu bạn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, bạn sẽ thấy mệt. Nếu bạn làm hài lòng mỗi một mình mình, bạn sẽ thấy trống rỗng. Còn nếu trước tiên, bạn hài lòng với chính mình và rồi làm những điều tốt nhất có thể cho người khác, cuộc đời sẽ hài lòng với bạn.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội