03/11/2022

BUÔNG

Vì yêu những gì tinh khôi chân thật nên bạn có thể mở lòng tha thứ và từ biệt quá khứ. Những vết thương chợt lành lại, những khởi đầu mới nhú lên và lớn dần.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội