11/10/2022

BẢN NHẠC TÂM HỒN


N
ếu ai nói gì không hay thì nghe mà chớ để bụng. Bởi bạn đang chơi bản nhạc bạn mong muốn, theo cách của riêng bạn. Vậy nên, hãy cứ thinh lặng và tập trung vào những điều quan trọng nhất.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội