13/06/2024

ĐỘNG LỰC

Suy tưởng mỗi ngày
Nếu giữ một danh sách những điều tôi biết ơn và mỗi ngày lại thêm vào một chút, tôi sẽ thấy biết ơn vì tất cả những gì tôi có. Lòng biết ơn ấy là động lực giúp tôi thay đổi và vươn lên.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội