19/08/2022

TỰ TRỌNG

Bạn kiêu hãnh ở trong lòng tự trọng, thay vì đòi hỏi người khác tôn trọng mình, công nhận mình.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội