21/08/2022

LỰA CHỌN

Bạn không phán xét ai, kể cả chính mình và chọn nhìn vào điều tốt đẹp nhất trong mỗi người.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội