03/08/2022

TÁCH RỜI & YÊU THƯƠNG

Khi yêu thương mà không đòi hỏi, kì vọng, thúc ép thì cả bạn lẫn người khác đều trở nên độc lập và tiến bộ.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội