03/07/2022

TRAO LÀ NHẬN

Ai đặt người khác lên phía trước tự động họ ở phía trước.
Ai tôn trọng người khác tự động họ được tôn trọng.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội